Ads Top

PMT verhoogt impactinvesteringen

PMT heeft per 1 oktober 2022 19 van de 42 eerder gekozen fossiele energiebedrijven in de aandelenportefeuille uitgesloten. Zij voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld voor het eerste deel van het aangescherpte engagementprogramma.

PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die mogelijk mee kunnen bewegen met de energietransitie. Ook verhoogt PMT zijn doelstelling voor impactinvesteringen van 2 miljard naar minimaal 4 miljard in 2025, én heeft een impactambitie van 10 miljard per ultimo 2030 als doel gesteld, waarvan 4 miljard binnen het thema energietransitie.

PMT kondigde begin 2022 een uitbreiding van zijn engagementprogramma aan om zijn invloed als belegger intensiever te gebruiken en met CO2 intensieve bedrijven het gesprek aan te gaan over het verlagen van de uitstoot en een transitie naar een schone en duurzame economie.

PMT ging begin 2022 als aandeelhouder in gesprek met alle beursgenoteerde fossiele energie bedrijven in de aandelenportefeuille. Met andere woorden: PMT heeft contact gezocht met alle olie- en gassector en de nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Aan deze bedrijven is gevraagd zich te committeren aan het 1,5-graden pad van het Parijsakkoord en die ambitie publiekelijk bekend te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.