Ads Top

Ervaringen vanuit het EU H2020 project SYSTEMIC

Biogas produceren en meststoffen terugwinnen uit organische reststromen; dat was het doel van het EU project SYSTEMIC.

Op vijf grote vergistingsinstallaties in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Italië werd geïnvesteerd in nieuwe technieken om digestaat te verwerken tot kunstmestvervangers en organische meststoffen. 

Het project laat zien dat het technisch mogelijk is om mest, organische reststromen en zuiveringsslib te verwerken tot meststoffen zonder dat milieu-emissies daarbij toenemen al blijft het een uitdaging om een goed verdienmodel te realiseren.

Het SYSTEMIC project heeft een grote hoeveelheid data en nieuwe inzichten geleverd over de technische werking van installaties, energie- en chemieverbruik, kwaliteit van de meststoffen, kosten voor de verwerking en de milieukundige voordelen. Deze gegevens zijn nu openbaar toegankelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.