Ads Top

TNO: doorbraak ontwikkeling electrolysers, 200 keer minder iridium nodig

Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in electrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.

Onderzoekers van TNO zijn er als eerste in geslaagd een methode te ontwikkelen waarmee 200 keer minder iridium nodig is en waarbij nu al een performance van 25 - 46 procenthh van de huidige generatie electrolysers behaald kan worden. Op dit procedé is patent aangevraagd.
 
‘De voorziene groei van groene waterstof van 300 megawatt in 2020 naar tientallen gigawatt in 2030, heeft een keerzijde’, zegt TNO-expert Lennart van der Burg. ‘Het betekent een evenredig groeiende behoefte aan het schaarse iridium voor de te bouwen electrolysers.'

Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat de opschaling van elektrolyse in gevaar komt vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van schaarse materialen, met name Iridium en Platinum. Over tien jaar zou de vraag naar iridium de beschikbare hoeveelheid ver overtreffen. Bovendien zijn we voor de levering afhankelijk van slechts een handjevol landen, met alle risico’s van dien.

De afgelopen twee jaar deed TNO experimenten met de sALD-technologie. In plaats van op een membraan zoals nu gebruikelijk is, brachten de onderzoekers een ultradunne laag iridium als katalysator materiaal aan op een poreuze transportlaag van titanium. De werking en stabiliteit van het nieuwe procedé is inmiddels na talloze testen in het lab aangetoond. Er trad nauwelijks tot geen degradatie op. Bijkomend voordeel is dat de membraan in de electrolyser gevrijwaard blijft van iridium en daardoor beter is te recyclen en hergebruiken.
 
Binnen het samenwerkingsverband Voltachem werkt TNO met een groep toonaangevende industriële partners er aan om deze technologie van het lab naar de praktijk te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.