Ads Top

NVDE: Doorstampen met duurzame energie

De Nederlandse CO2-uitstoot daalt met bestaand beleid naar verwachting met 39 tot 50 procent in 2030. Dat blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), het jaarlijkse rapportcijfer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het klimaatbeleid. Dat is ruim onder de klimaatdoelen die het kabinet heeft gesteld, namelijk 55 procent reductie in 2030 en een streven naar 60 procent.

Hoewel er al flinke stappen zijn gezet, zijn de klimaatdoelen niet meer haalbaar met de manier van werken die Nederland tot nu toe had.  We hebben snel extra actie nodig, want 2030 is over minder dan honderd maanden, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). 'Het lukte dit jaar om in no time een LNG-terminal uit de grond te stampen in Groningen. Laten we nu doorstampen met duurzame energieprojecten met draagvlak. Dan slaan we twee vliegen in één klap: we halen de klimaatdoelen en worden onafhankelijker van Russisch gas.'

Nederland heeft in 32 jaar een kwart van onze broeikasgasemissies weten weg te werken. Het volgende kwart duurt zo’n negen jaar, volgens de KEV. Alleen met stevige keuzes en kortere doorlooptijden kan dat nog groeien naar -55 à -60 procent in 2030.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.