Ads Top

Haarlemmermeer oordeelt negatief over projectplan Polderwarmte in Zwanenburg

Afgelopen zomer ontving de gemeente het projectplan voor een warmtenet-initiatief in Zwanenburg van het bedrijf Polderwarmte. De gemeente heeft het projectplan beoordeeld en getoetst aan de hand van het door de raad vastgestelde beleidskader: ‘Omarmen van initiatieven in de Warmtetransitie’.

Haarlemmermeer oordeelt negatief omdat een aantal onderdelen van het plan onvoldoende is uitgewerkt of niet voldoet aan het beleid van de gemeente.

Het initiatief van Polderwarmte voor een warmtenet in Zwanenburg wordt niet omarmd. De gemeente gaat niet tot samenwerking over met Polderwarmte. De belangrijkste onderdelen die onvoldoende zijn uitgewerkt of niet voldoen aan ons beleid zijn:

Er is geen concreet zicht op het tijdig beschikbaar komen van de in het projectplan genoemde warmtebronnen. De overige warmtebronnen die worden genoemd, zijn voor zover wij weten nog niet zeker. Uit het projectplan kunnen wij niet opmaken of er wel al zekerheid bestaat.

De investering voor gebouweigenaren van 7250 euro exclusief BTW en exclusief elektrisch koken is fors. Uit het projectplan wordt niet duidelijk hoe Polderwarmte verwacht dat de Zwanenburger die wil aansluiten op het warmtenet dit gaat financieren.

Elektrisch koken is geen standaard onderdeel van het aanbod
In het beleidskader wordt omschreven dat een initiatief in de warmtetransitie een concreet plan is met als doel het realiseren van een CO2-arme en aardgasvrije bebouwde omgeving. Verder wordt gevraagd om een beoogd eindjaar van aardgaslevering.
·       
De gemeente waardeert de tijd en moeite die Polderwarmte in het initiatief gestoken heeft. Echter hebben de vele gesprekken die de gemeente met Polderwarmte gevoerd heeft, niet geleid tot een passend initiatief voor Zwanenburg.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.