Ads Top

Overijssel en Gelderland zetten eerste stap naar duurzame laadinfrastructuur voor ondernemers

De provincies Gelderland en Overijssel starten met het in kaart brengen van de behoefte aan laadinfrastructuur voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel. Dit is de eerste stap om ook voor bedrijven te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur die meegroeit met het aantal elektrische voertuigen van ondernemers.

Een samenwerkingsverband tussen Arcadis, Panteia, CE Delft, Over Morgen en FutureProof gaat hiermee aan de slag in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel.

Laadinfrastructuur voor de logistieke sector vraagt om een eigen aanpak. Deze eerste stap laat zien welke en hoeveel laadinfrastructuur waar en wanneer nodig is, of dat ook in het elektriciteitsnet past en hoeveel ruimte dit vraagt. Zowel op eigen terrein als op openbare locaties. Dit onderzoek richt zich op 528 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel.

Alle informatie wordt verwerkt in kaarten en duidelijk inzichtelijk gemaakt op bedrijventerreinniveau. Deze plankaarten geven inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit. Met deze inzichten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven vervolgens de uitvoering slim voorbereiden. Dit is gezien het beslag op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk, het ruimtebeslag en het verduurzamen van de mobiliteit een ingewikkelde puzzel. De plankaarten worden eind 2023 opgeleverd.

Het aantal elektrische voertuigen in Oost-Nederland neemt snel toe, ook het aantal elektrische bestelwagens en vrachtwagens. De komst van zero emissie zones zorgt voor een versnelling. Landelijk zijn hiervoor door ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders, prognoses opgesteld. Uit deze zogenoemde ElaadNL Outlook(verwijst naar een andere website) blijkt dat de stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen elektrische voertuigen de komende jaren fors gaat toenemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.