Ads Top

Liander: Noodzaak inzet batterijen bij grote zonnestroomproducenten steeds urgenter

Partijen die grootschalig duurzame energie produceren konden van tot 6 oktober SDE++-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om in aanmerking te komen voor subsidie hebben de producenten een transportindicatie van hun netbeheerder nodig. Het aantal aanvragen bij Liander liep bijna een kwart terug ten opzichte van 2021, mede doordat het elektriciteitsnet op veel plaatsen vol is.

Om toch ruim baan te maken voor meer zonnestroom op het net pleiten netbeheerders voor aangepaste regelgeving om het net efficiënter te gebruiken. Waaronder invoering van aantrekkelijke tijdgebonden contracten om het voor zonnestroomproducenten interessanter te maken om een deel van hun opgewekte stroom in de daluren aan het net terug te leveren. 

De netbeheerders werken hard aan de grootschalige uitbreiding van het elektricteitsnet. Daarnaast pleiten zij voor aanpassing van diverse wet- en regelgeving om het elektriciteitsnet efficiënter te kunnen gebruiken. Onder meer door zonneparken en grote zonnedaken alleen nog maar te realiseren samen met batterijen of direct gekoppeld aan verbruik van de opgewekte zonnestroom. Doordat producenten een deel van de zonnestroom tijdelijk opslaan in een batterij en buiten de piekdrukte om aan het net terugleveren, kunnen de netbeheerders meer producenten op het net toelaten en meer zonnestroom transporteren.  Liander onderzoekt onder meer de mogelijkheden hiervoor in pilots die het samen met Giga Storage doet. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.