Ads Top

TNO: kerncentrale levert geen bijdrage aan klimaatdoelen Noord Brabant

TNO heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant onderzoek verricht naar welke rol kernenergie kan spelen in de provincie Noord Brabant. TNO heeft daarbij in samenwerking met de Nuclear Research Consultancy Group (NRG) gekeken naar recente inzichten met betrekking tot onder andere kosten, veiligheid en de rol en inpasbaarheid van kernenergie in een CO2 arme energiehuishouding. Hierbij is ook gekeken naar de potentie van zogeheten vierde generatie kerncentrales.

Gegeven de tijd die nodig is voor het doorlopen van het vergunningstraject en de bouw van een huidig commercieel beschikbare (generatie 3) kerncentrale (totaal minimaal 11 jaar) is het vrijwel uitgesloten dat elektriciteit uit een nieuw te bouwen kerncentrale een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelen 2030 van de Provincie Noord Brabant.

De rijksoverheid heeft bovendien voor een eventuele bouw van kerncentrales drie locaties buiten Noord-Brabant aangewezen: Borssele, Eemshaven en de Maasvlakte.

Generatie 4 kerncentrales zijn nog in ontwikkeling. Deze innovatieve typen kerncentrales hebben voordelen ten opzichte van de huidige gangbare concepten als het gaat om onder andere de wijze waarop veiligheid wordt geborgd, het efficiënter gebruik van brandstoffen (uranium, thorium) en het beperken van de productie van (langlevend) radioactief afval.

Tegenover deze voordelen staan ook nog een groot aantal uitdagingen bij de ontwikkeling van de reactoren die per reactortype anders zijn. Als die uitdagingen zijn opgelost dient er rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van 20 tot 25 jaar voordat een dergelijke kerncentrale gerealiseerd is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.