Ads Top

Minister EZK geeft opheldering over regeling verwijdering aardgasaansluiting

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een dezer dagen verduidelijkt welke stappen consumenten moeten zetten om van het aardgas af te gaan zonder extra kosten. Dit perspectief blijft echter een tijdelijke oplossing in opmaat naar een permanente oplossing in de Energiewet.

Als een consument definitief van het gas af wil, verwijderen netbeheerders uit veiligheidsoverwegingen de volledige gasaansluiting. Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat een andere oplossing, waarbij een ongebruikte gasleiding onder druk in de grond blijft zitten, op termijn niet veilig is. Ook minister Van ’t Wout benadrukt in zijn brief nog eens dat dit de enige veilige manier is om een woning gasloos te maken.

Om de energietransitie te versoepelen, besloot voormalig minister Wiebes de verwijderingskosten te socialiseren. Consumenten die geen gas meer gebruiken krijgen dan niet met kosten te maken als zij om verwijdering van de gasaansluiting verzoeken. In plaats daarvan verrekent de netbeheerder deze kosten in de tarieven voor de overige op het gasnet aangesloten huishoudens. Maar in de voorgestelde regeling bleef onzekerheid bestaan over wanneer gesocialiseerd mag worden. Daarom hebben netbeheerders via de Tweede Kamer verzocht aan minister Van ‘t Wout om hierover uitsluitsel te geven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.