Ads Top

Nieuwe publicatie: Panorama Groen Gas

Een brede vertegenwoordiging van organisaties en bedrijven die actief zijn in de groengassector, waaronder GasTerra, heeft een kennisdocument gepubliceerd over productie, technologie, handel en transport van groen gas.

De nadruk ligt in dit Panorama Groen Gas op wat nu al aan beproefde productiemethoden voorhanden is. De uitgave biedt investeerders, beleidsmakers en vergunningverleners een actueel en gedetailleerd overzicht van de sector en gaat in op de subsidievoorwaarden en regelgeving rond dit actuele thema.

Duurzaam gas wordt in steeds bredere kring gezien als een onmisbare component van de energiemix van de toekomst. De discussies over dit onderwerp hebben echter niet zelden een hoog academisch, politiek en bestuurlijk gehalte. Dat de gassector nu al op grote schaal hernieuwbaar gas, in het bijzonder groen gas, produceert, verhandelt en distribueert, is daardoor minder bekend, zelfs bij groepen en individuen die in een of andere vorm bij de transitie naar een klimaatneutrale toekomst zijn betrokken. Een aantal bedrijven en organisaties uit de groen gas sector heeft in antwoord hierop een brochure gepubliceerd die de kennis over dit belangrijke aspect van

De samenstellers van de brochure hebben zich eerst en vooral beperkt tot de technologie en methoden die nu worden toegepast om uit biologische grondstoffen groen gas te maken. Veelbelovende vormen van duurzaam gas en productiemethoden die zich nog moeten bewijzen, blijven om die reden in dit document grotendeels buiten beschouwing. De nadruk ligt daarbij op de verschillende vergistingstechnieken die momenteel in 270 installaties in Nederland worden toegepast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.