Ads Top

Veolia produceert in Antwerpen 100 % groene stroom uit afval

Veolia neemt in België een eerste installatie in gebruik voor de biomethanisatie van organisch afval: Upgrade Bio Energy.

De fabriek in de haven van Antwerpen heeft een capaciteit van 60.000 ton en zal 100 % groene stroom opwekken met biogas dat uit afval wordt gewonnen. De stroom wordt ter plaatse aangewend door een industriële klant.

Vast en vloeibaar organisch afval uit verschillende stromen, dat ongeschikt is voor menselijke of dierlijke consumptie - zoals vervallen voedingswaren - wordt aan Upgrade Bio Energy geleverd. Na menging van de verschillende fracties, wordt het vervolgens in vergistingsinstallaties opgewarmd tot een temperatuur van 40 °C. Dit is de optimale omgeving voor de bacteriën om organisch materiaal om te zetten naar methaangas en een bijproduct, met name digestaat. Het biogas wordt vervolgens gevaloriseerd in twee warmtekrachtkoppelingen met elk een vermogen van 1,5 MW. Het digestaat wordt gedroogd met de warmte die vrijkomt uit de warmtekrachtinstallatie. Op deze manier worden hoogwaardige meststoffen geproduceerd. De groene stroom die gegenereerd wordt door deze installaties gaat dan weer integraal naar een logistieke speler in de haven van Antwerpen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.