Ads Top

Barn Talk: Wie geeft de burger regie over zijn energie

Op woensdag 3 maart gaan politieke partijen in debat over hun energietransitie-beloftes. Wat gaat de politiek doen aan de energietransitie? Op welke wijze willen zij invulling geven aan het nationale Klimaatakkoord? En wie geeft de burger zelf (zoveel mogelijk) de regie over zijn energie, nu en in de toekomst? 

Burgers willen weten wat er op 17 maart te kiezen valt als het gaat om het klimaat. Barn Talk springt op deze behoefte in met als motto: People in Power.

​Op 3 maart is er een politieke Barn Talk met als thema 'Wie geeft burgers de regie over hun energie? Politieke partijen in debat over hun beloftes ten aanzien van de energietransitie'. In deze editie zullen gespreksleiders Marcel Koenis (business developer) en Wim Elving (lector Sustainable Communication) de deelnemende politici aan de tand voelen over het effect van hun partijprogramma op thema's als energiearmoede, inzet op energieonderzoek en onderwijs, het voorbestaan van het energiekartel, de belasting op fossiele brandstoffen en de toekomst van duurzame mobiliteit. Per thema gaan 2 tafelgasten de ring in om een onderwerp (digitaal) uit te vechten.

Woensdag 3 maart
16.15 - 17.15 uur

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.