Ads Top

Start bouw grootste zon-op-dak park van Nederland

 Netbeheerder Enduris is onlangs begonnen met het trekken van nieuwe elektriciteitskabels onder de haven van Vlissingen om nieuwe projecten voor zon- en windenergie aan te sluiten. Deze initiatieven leveren straks evenveel duurzame elektriciteit als ongeveer 36.000 huishoudens in een jaar verbruiken.

Hiermee wordt in één klap 16 procent van de resterende doelstelling van het Zeeuws Energieakkoord van de duurzame opwekking voor wind behaald en 7 procent voor zon. Een enorme stap voorwaarts in het behalen van de Zeeuwse klimaatdoelen.

De zon- en windparken komen in Vlissingen-Oost. Het zonnepark bestaat uit 140.000 zonnepanelen, die samen bijna 50 MW duurzame energie op gaan wekken. Om die aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet moeten er nieuwe elektriciteitskabels naar het verdeelstation van Enduris in Vlissingen-Oost worden aangelegd. Aannemer Van Vulpen trekt voor Enduris de kabels onder de haven van Vlissingen door. Dat gaat via een boring van bijna 50 meter diep over een lengte van anderhalve kilometer. De boringen zijn in maart klaar. Daarna sluit Enduris de zon- en windparken aan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.