Ads Top

5 procent meer zon op bedrijfsdaken gerealiseerd

Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken 2021’ blijkt dat circa 12 procent van het theoretisch potentiële dakoppervlak van bedrijfsdaken momenteel is voorzien van zonnepanelen en dat er voor 28 procent theoretisch potentieel dakoppervlakte SDE+(+) subsidie is toegekend.

In de benchmark 2019 was er circa 6,5 procent van het theoretisch potentieel dakoppervlak voorzien van zonnepanelen en voor 17 procent van deze dakoppervlakte een SDE+ subsidie toegekend.

'De stijging van zonnepanelen op bedrijfsdaken is bemoedigend. Maar het tempo ligt nog te laag en we zien nog te veel daken onbenut liggen. Wij willen ook die vol met zonnepanelen krijgen en zo de energietransitie een impuls geven. Provincies en gemeenten kunnen hier als aanjager een belangrijke rol in vervullen', zegt Wieland Koornstra, adviseur van Over Morgen.

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen, moet er dus meer gebeuren. Niet alleen bij zon op dak, maar ook bij zon op grond en andere vormen van duurzame opwek kunnen overheden een aanjagende rol pakken.

Er zijn diverse vormen mogelijk. Zo werkt Over Morgen met de gemeente Midden-Drenthe aan de realisatie van haar eigen zonnepark en is provincie Noord-Holland bezig met de ontwikkeling van zonnepanelen op een wegberm in de gemeente Haarlemmermeer. Dit heeft voordelen als lokale afzet van energie, er is meer regie op het betrekken van inwoners en financiële participatie en de lusten komen terecht binnen de gemeente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.