Ads Top

Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte

De netto-elektriciteitsproductie was in 2020 1,3 miljard kWh hoger dan in 2019 en kwam daarmee op het hoogste niveau dat ooit is gemeten.

De productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen met 9,2 miljard kWh, de productie van elektriciteit uit kolen is gedaald met 9,7 miljard kWh. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het verbruik in Nederland was in 2020 2,2 miljard kWh lager dan een jaar eerder, mede door de impact van de maatregelen tegen het coronavirus. Met name in het eerste en tweede kwartaal van 2020 was het verbruik lager. In het derde en vierde kwartaal herstelde het verbruik enigszins, maar was dit nog wel lager dan in dezelfde kwartalen van 2019.

Ook in 2020 is de meeste elektriciteit geproduceerd  met aardgas. Doordat Nederland relatief veel aardgascentrales heeft, werd er optimaal geprofiteerd van gunstige marktomstandigheden voor deze vorm van productie in 2020. De elektriciteitsproductie uit aardgas steeg met 1,7 miljard kWh tot een totaal van 70,8 miljard kWh.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is explosief gestegen met 9,2 miljard kWh. Dit is een stijging van ruim 40 procent. Ruim een kwart van de geproduceerde elektriciteit wordt opgewekt met hernieuwbare bronnen (zon, wind, water en biomassa). De capaciteit voor de winning van elektriciteit uit wind en zon is toegenomen, onder andere door het in productie nemen van een  groot windpark op zee en een verdere toename van het aantal zonnepanelen in Nederland.

De elektriciteitsproductie van kolencentrales daalde met 9,7 miljard kWh. Dit is een halvering ten opzichte van 2019, als gevolg van technische problemen en hogere kolen- en CO2-prijzen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.