Ads Top

Gemeente en provincie willen met Eneco en Vattenfall zoeken naar aardwarmte

De gemeente Amsterdam, Vattenfall, Eneco en de provincie Noord-Holland gaan gezamenlijk een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dat hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten. Met de aanvraag willen de partijen zorgen dat de ontwikkeling van aardwarmte in de regio op een voortvarende en tegelijk ook veilige, duurzame en betaalbare wijze plaatsvindt. De aanvraag draagt ook bij aan de ambitie om de warmtenetten in de regio Amsterdam verder te verduurzamen.

Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken zijn alternatieve warmtevoorzieningen nodig. Voor een deel van Amsterdam en de regio is een warmtenet het meest voor de hand liggende alternatief. Door aardwarmte in te zetten, kunnen de warmtenetten de komende jaren verder verduurzamen.

Aardwarmte is warmte die uit diepe aardlagen (vanaf 500 meter diepte) wordt gewonnen. De betrokken partijen willen het gebruik van aardwarmte versnellen en regie houden op de ontwikkeling van geothermie, zodat dit op een veilige, duurzame en betaalbare wijze gebeurt. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen met Vattenfall en Eneco, omdat zij eigenaar zijn van de warmtenetten in de regio Amsterdam en de aardwarmte in deze warmtenetten kan worden ingevoerd.

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke plekken in de regio Amsterdam dieper in de bodem warmwaterbronnen zitten. De komende tijd wordt in opdracht van het Rijk en de provincie nieuw onderzoek verricht om de potentie voor aardwarmte in de regio beter in kaart te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.