Ads Top

2,6 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar eco-certificering zonneparken

Samen met de Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel, en 8 provincies hebben 27 leden van Holland Solar gezamenlijk een subsidie van 2,6 miljoen euro toegekend gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De rest van het budget van totaal 4,1 miljoen voor dit onderzoeksproject wordt door de projectpartners uit eigen middelen gefinancierd.

Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen en operationeel maken van een certificaat op basis van transparante en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor zonneparken met een ecologische meerwaarde. Projectontwikkelaars en overheden kunnen dit certificaat vervolgens gebruiken om te borgen dat voldaan wordt aan de gedragscode zon op land van Holland Solar voor wat betreft het bieden van ecologische meerwaarde.

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in 20 bestaande zonneparken waar gemeten wordt wat het effect is van verschillende beheerbehandelingen en zonnepark ontwerpvormen op planten, bodem, insecten, vogels en zoogdieren. Voor de ontwikkeling van De richtlijnen en toetswaarden waaruit dit ‘Solar EcoCertified’ label worden door de betrokken onderzoekers de benodigde richtlijnen en toetswaarden gedefinieerd.

Dit ‘Solar EcoCertified’ onderzoeksproject is aanvullend op het al lopende ‘SolarEcoplus’ onderzoeksproject waarin dezelfde aspecten worden gemeten maar dan in nieuw te bouwen zonneparken met innovatieve opstellingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.