Ads Top

Connectr van start na miljoeneninvestering


Energy innovation is van start gegaan in Arnhem. Woensdag 3 maart besloot provincie Gelderland ruim 4,6 miljoen euro bij te dragen aan de eerste activiteiten van het initiatief, dat bedoeld is om de energietransitie te versnellen en de Gelderse economie te versterken.

Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen. Het initiatief bestaat uit projecten, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek het - op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem te vestigen - Innovatielab. Belangrijk onderdeel hierin worden de hybride leerwerkomgevingen. Daar wordt door universiteiten, hogescholen en ROC’s samengewerkt aan de innovatievraagstukken van het bedrijfsleven, die aansluiten bij het Klimaatakkoord.

. Connectr is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Kiemt en Oost NL, versterkt met ElaadNL, TU Delft, Rijn IJssel College, KEMA Labs en vele andere bedrijven en kennisinstellingen. Ook The Economic Board en VNO-NCW hebben zich achter Connectr geschaard. Naast provincie Gelderland steunt ook de gemeente Arnhem Connectr met een subsidie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.