Ads Top

Provincie biedt ruimte voor zonnepark bij Zwanenburg

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor een zonnepark ten zuidoosten van Zwanenburg.

Het park past binnen de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid en sluit aan bij de ambities die zijn afgesproken in het coalitieakkoord.

Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Momenteel loopt een participatieronde van de gemeente Haarlemmermeer waarin inwoners hun mening kunnen geven over wind- en zonne-energie. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de vergunning.

Het gaat in de plannen om ongeveer 100 hectare verdeeld over vier percelen. Het zonnepark is een lokaal initiatief van een aantal agrarische ondernemers in overleg met gemeente Haarlemmermeer. De initiatiefnemers willen op een deel van hun grond een zonnepark aanleggen onder de naam 'De Groene Energie Corridor'. Het initiatief valt in een gebied dat beter bekend staat als ‘zonnecarré’; een gebied rondom Schiphol en 1 van de 2 gebieden waar de gemeente mogelijkheden ziet om zonneparken te bouwen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.