Ads Top

'Windpark boven Wadden biedt perspectief voor Groningen'

De provincie Groningen, Groningen Seaports en het bedrijfsleven in de Eemsdelta zijn verheugd over de aankondiging van een nieuw windpark boven de Wadden. Op 26 presenteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen hiervoor, met de nieuwe zogeheten vervolgroutekaart. Hiermee wordt het verdere traject voor de komst van wind op zee (offshore wind) voor de jaren 2024-2030 bepaald.

"Wij zien kansen voor verdere groei van offshore wind als alternatief voor Gronings gas", laten de provincie, Groningen Seaports en de bedrijven in een gezamenlijke reactie weten. "De beschikbaarheid van grote hoeveelheden groene energie wordt daarnaast steeds meer een vestigingsfactor voor de industrie en ook het huidige bedrijfsleven heeft dit nodig om te kunnen verduurzamen. Snelle opschaling van het aanbod van duurzame energie is een randvoorwaarde voor het bedrijfsleven om te investeren in groene oplossingen."

Het nieuwe windpark boven Groningen van 700 megawatt (MW) zal in 2016 operationeel zijn. Het park zal aansluiten bij het bestaande windpark Gemini, boven de Wadden. In totaal wordt er dan 1.300 MW aan duurzame energie opgewekt. De locaties waar de nieuwe windparken gebouwd gaan worden, zijn al enkele jaren geleden vastgelegd. Voor het verder uitbreiden van wind op zee zal het Rijk op zoek moeten gaan naar nieuwe locaties. Een uitgestrekt gebied dat bij uitstek geschikt is, ligt boven de Gemini-parken. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat hier grote kansen liggen.
10.000 megawatt

Met een potentieel voor 10.000 MW aan windenergie kan ruim 15 keer de hoeveelheid energie van het Gemini-windpark worden opgewekt. Als het aan de partijen in Groningen ligt, is de 700 MW nabij Gemini dan ook slechts het begin: er zijn grootse ambities voor wind op zee. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem. En niet onbelangrijk, door windstroom te koppelen aan de industrie wordt ook gezorgd voor een forse CO2-reductie en wordt het bedrijfsleven een duurzaam fundament geboden voor de toekomst. Dit past bij het rijksbeleid waarbij de Eemsdelta is opgenomen als een van de groeigebieden voor de chemische industrie.

Offshore wind geeft bovendien een economische stimulans aan de regio. Naast directe werkgelegenheid biedt deze ontwikkeling kansen voor innovatie, wanneer de combinatie wordt gemaakt met de bestaande Groningse energie- en kennisinfrastructuur. De industrie in de Eemsdelta heeft behoefte aan 4000 tot 6000 MW aan wind op zee om de processen te elektrificeren en daarmee te vergroenen. Zo kan bijvoorbeeld op termijn grootschalig groene waterstof worden geproduceerd met duurzame elektriciteit in plaats van uit aardgas. In Groningen wordt bovendien al volop geëxperimenteerd met verschillende manieren om energie te transporteren en op te slaan. De ambities van Groningen zijn hoog en snelheid om de windparken te realiseren is daarom gewenst.

Gedeputeerde Homan: "Het aanwijzen van 700MW in nabij Gemini is bewijs van de potentie van de Eemsdelta en de Eemshaven als Energyport. Het potentieel én de ambitie van de regio zijn echter nog veel groter. Ik roep minister Wiebes van EZK op om een versnelde en grootschalige uitrol van windenergie boven de Wadden mogelijk te maken, zodat we samen concreet invulling kunnen geven aan de regeerbelofte 'Groningen als koploper energietransitie' ".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.