Ads Top

Gemeente stimuleert energiezuinig (ver)bouwen

De gemeente Zwolle wil energiezuinig bouwen of verbouwen financieel gaan stimuleren. Wie een vergunning aanvraagt voor bouwwerkzaamheden die tot een energiebesparing leiden, kan in een aantal gevallen op een korting rekenen op de kosten voor de vergunning (leges).

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar gevraagd om een ‘vergroening’ van deze legeskosten en hiervoor éénmalig €250.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kan een korting worden gegeven die kan oplopen tot maximaal €3.000 per woning.

De gemeente wil deze financiële stimulans vooral gebruiken bij bouwwerken waar de grootste energiewinst te halen is. De kortingsregeling gaat daarom gelden voor nieuwbouw van woningen met een EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,0 die bovendien geen aardgasaansluiting hebben.

Een rekenvoorbeeld: een gemiddelde nieuwbouwwoning (type 2 onder 1 kap) heeft een bouwsom van circa €200.000. Voor de vergunning (omgevingsvergunning) die voor de bouw moet worden aangevraagd, brengt de gemeente €6.927 in rekening. Om dezelfde woning energieneutraal te maken stijgen de kosten van de bouw met circa €20.000 euro en worden ook de leges hoger: €7.590. Dat is een stijging van €663 ten gevolge van de extra energiemaatregelen (bijvoorbeeld extra gevelisolatie).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.