Ads Top

Netbeheerders lanceren ‘datahub’ voor elektrische flexibiliteit

De eerste gemeenschappelijke datahub voor het Belgische elektriciteitsnet is een feit. Dat nieuwe IT-systeem zal de flexibiliteit van de elektriciteitsmarkt bevorderen en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de distributienetbeheerders – Eandis, Infrax, Ores, Resa en Sibelga – en de transportnetbeheerder Elia. De distributienetbeheerders AIEG, AIESH en Regie De Wavre zullen eveneens aan de datahub deelnemen. Met de opkomst van de hernieuwbare, sterk wisselende energieproductie, is er een almaar grotere flexibiliteit in het elektriciteitsnet nodig om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod te verzekeren tegen de beste kostprijs.    

Vrije biedingen voor evenwicht van het net De producenten en verbruikers op het transport- of distributienet (met een spanning hoger of gelijk aan 5kV), die hun elektriciteitsverbruik of -productie tijdelijk kunnen vermeerderen of verminderen, kunnen sinds begin dit jaar hun flexibiliteit aanbieden aan Elia. Dat kunnen ze rechtstreeks doen, ofwel via hun energieleverancier of via een leverancier van flexibiliteitsdiensten. Wanneer Elia de aangeboden capaciteit inzet om het evenwicht op het elektriciteitsnet te garanderen (in principe de dag erna), worden de actoren en netgebruikers vergoed.
Het is altijd het meest gunstige aanbod dat als eerste wordt geactiveerd. Marktactoren en netgebruikers kunnen zo actief bijdragen aan het evenwicht van het net. Een groter flexibiliteitsaanbod maakt het mogelijk om de evenwichtskosten van het elektriciteitssysteem te verminderen (dus voor het geheel van de netgebruikers) en is vandaag een vereiste om de energietransitie zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

Gemeenschappelijke datahub voor het Belgische elektriciteitsnet  De datahub is een centraal IT-platform, gezamenlijk ontwikkeld door Eandis, Elia, Infrax, Ores, Resa en Sibelga. Concreet bevat de datahub alle nodige gegevens om de gebruikte flexibiliteit te valoriseren, zoals bijvoorbeeld de verbruiksprofielen van elke betrokken netgebruiker die de keuze maakt om zijn flexibiliteit aan te bieden. Het systeem bepaalt dan de effectieve hoeveelheid ’niet-verbruikte’ of geproduceerde energie binnen een bepaalde periode. De datahub speelt zo een cruciale rol in de goede werking van de marktprocessen voor flexibiliteit. Vanaf juni 2018 zullen energieleveranciers informatie uit de datahub ontvangen  zodra een leverancier van flexibiliteitsdiensten de flexibiliteit van zijn klanten activeert. Die informatieuitwisseling zal een correcte afrekening toelaten tussen alle marktactoren.

Deze nieuwe gemeenschappelijke datahub is een succes voor Elia en de distributienetbeheerders Eandis, Infrax, Ores, Resa et Sibelga ; het is een voorbeeld van efficiënte samenwerking die
eveneens absoluut noodzakelijk zal zijn tussen de verschillende gewestelijke en federale overheidsniveaus om de energietransitie in België tot een goed einde te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.