Ads Top

Omzet GasTerra daalde licht in 2017

De omzet vas GasTerra vertoonde een lichte daling. Het geleverde volume was in 2017 56,6 miljard kubieke meter (2016: 63,9); de omzet kwam uit op 9,6 miljard euro (2016: 9,9). De daling in het geleverde volume kan vooral worden verklaard door de productiebeperking van het Groningenveld. Doordat de prijzen gemiddeld hoger waren dan in 2016 is de omzet redelijk stabiel gebleven.

Naast de bedrijfsresultaten staat de toekomstige rol van (aard)gas en dus van GasTerra centraal in het verslag. CEO Annie Krist zegt hierover in het voorwoord: ‘De missie van GasTerra, waardemaximalisatie van het Nederlandse aardgas, is niet veranderd. De manier waarop we dat doen wel. We moeten meer dan ooit nadenken over wat het begrip waarde inhoudt, over onze rol in de gasketen en onze bijdrage aan de energietransitie.’

Om klimaatverandering tegen te gaan moet de energievoorziening zo snel mogelijk worden verduurzaamd. Dat betekent dat de vraag naar aardgas substantieel zal dalen. Tegelijkertijd moet het aandeel hernieuwbaar gas – op dit moment nog vooral groengas – toenemen. Gas blijft een onmisbaar en kostenefficiënt onderdeel van een klimaatneutrale energiehuishouding. GasTerra levert hieraan een bijdrage door de in- en verkoop van gecertificeerd groengas en door het financieren van onderzoek en innovatie op het gebied van de energietransitie.

In Nederland zijn na de beving in Zeerijp op 8 januari de ontwikkelingen rondom de gaswinning in Groningen in een stroomversnelling gekomen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om, in het belang van de veiligheid, zo snel mogelijk terug te gaan naar een niveau van maximaal 12 miljard kubieke meter per jaar te zullen volgen.

Aan de betrokken bedrijven, waaronder GasTerra, heeft hij gevraagd om te helpen bij het vervullen van deze ambitieuze doelstelling. De transporteur van het gas, Gasunie Transport Services, heeft berekend dat per jaar minimaal 14 miljard kubieke meter nodig is en maximaal 27 miljard. Hoeveel het precies moet zijn, wordt voornamelijk bepaald door het temperatuurverloop, dat echter niet is te voorspellen. GasTerra bekijkt van dag tot dag hoeveel gas het moet afnemen om zijn klanten van voldoende gas te voorzien. GasTerra en NAM werken daarbij nauw samen om de volumes uit het Groningenveld zo vlak mogelijk over het jaar te verdelen, een eis die ook voortvloeit uit een advies van het SodM.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.