Ads Top

Aardgasvrije nieuwbouw in Delft

De gemeente Delft heeft op 13 maart de overeenkomst ‘aardgasvrije nieuwbouw’ ondertekend. Netwerkbeheerder Stedin nam het initiatief en stelde een overeenkomst op met de afspraak om nieuwbouwprojecten nu al aardgasvrij op te leveren.

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen, maar het duurt nog enige tijd voordat deze wetswijziging in werking treedt.  Hier wil Delft samen met andere gemeenten binnen Zuid-Holland niet op wachten.

Met de ondertekening bundelen provincie, gemeenten en de netbeheerder de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om bij reeds lopende projecten met aardgas, waar mogelijk, alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief.

De overeenkomst versterkt het gemeentelijke programma ‘Delft Energieneutraal 2050: 2017-2020’. Hierin staat dat de gemeente Delft een grote rol heeft om de overgang naar andere vormen van energie lokaal vorm te geven en dat in Delft de focus gelegd wordt op het aardgasvrij bouwen en het aardgasvrij maken van bestaande bouw.

Met de ondertekening geeft de gemeente een duidelijk signaal af dat binnen de gemeentegrenzen geen nieuwbouwwoningen meer worden aangesloten op het aardgas,  waarbij wel sprake is van een overgangsperiode van een aantal maanden. De filosofie is dat er niet meer wordt aangesloten op het aardgas tenzij er goede redenen zijn om dat wel te doen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.