Ads Top

Warmtevoorziening vraagt veel aardgas op de koudste dag sinds zes jaar

Met een effectieve etmaaltemperatuur van minus 10,9 graden Celsius is woensdag 28 februari tot nu toe de koudste dag sinds zes jaar gebleken. In dit etmaal heeft Gasunie Transport Services 453 miljoen kubieke meter gas getransporteerd (4,4 TWh energie).

Ter vergelijking: 4,4 TWh energie in één etmaal staat ruwweg gelijk aan de totale hoeveelheid elektriciteit die over een periode van tien dagen door Nederland wordt gebruikt.

Het grootste deel van de getransporteerde hoeveelheid aardgas betrof laagcalorisch gas dat onder meer gebruikt wordt om woningen en gebouwen warm te houden. Met 335 miljoen kubieke meter in een etmaal was dit eveneens de grootste hoeveelheid in zes jaar. De extra vraag naar laagcalorisch gas als gevolg van de koude wordt vooral opgevangen ondergrondse bergingen (Norg, Alkmaar, Zuidwending, Epe (D)) en de omzetting van hoogcalorisch (import)gas naar laagcalorisch door toevoeging van  stikstof. Op jaarbasis zet Gasunie nu al circa 26 miljard kubieke meter aardgas van hoog- naar laagcalorisch om.

Ongeveer 40 procent van het aardgas dat we in Nederland gebruiken is voor de verwarming van woningen en gebouwen.De warmtevoorziening in Nederland leunt op dit moment voor ongeveer 90 prodent op aardgas. Gasunie-CEO Han Fennema: “Deze koudeperiode onderstreept hoe belangrijk het is om niet alleen nú onze warmtevoorziening op orde te hebben, maar ook om actie te ondernemen naar een CO2-vrije warmtevoorziening voor de toekomst. 4,4 TWh is geweldig veel energie in één dag gepropt. De vervanging van aardgas door alternatieven is een omschakeling op een enorme schaal. In 2030 moet de energievoorziening in Nederland al de helft minder CO2 uitstoten, en in 2050 willen we een 100 procent CO2-neutrale energievoorziening hebben. Dat betekent alle hens aan dek om tijdig grootschalige alternatieven voor de warmtevoorziening beschikbaar te hebben.”


Gasunie heeft in een recente Verkenning van het energiesysteem berekend dat in 2050 de warmte voor onze huizen voor een kwart uit warmtenetten zal komen, voor 40 procent uit duurzame elektriciteit met warmte/koudeopslag, en voor 35 procent uit hybride warmtepompen in combinatie met  groen gas. CO2-neutrale elektriciteitscentrales op waterstof zorgen ondertussen voor balans en back-up in het stroomnet. Dat maakt de omschakeling tot een ongekende opgave, waarmee ook wij volop aan de slag zijn. Het besluit van de minister om de gasproductie uit het Groningen-veld verder te verminderen  vraagt om versnelling in de omschakeling. Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.