Ads Top

'Duur vergunning gaswinning beperken en zorgen voor betere monitoring en onafhankelijk schadeprotocol'

De duur van de nieuwe vergunning voor gaswinning in Hardenberg door NAM moet worden beperkt tot uiterlijk 2023. Dat advies geven Gedeputeerde Staten aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In 2023 kan opnieuw worden bekeken of de gaswinning nog nodig is en probleemloos verloopt.

Als de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij Hardenberg wordt voortgezet, dan moeten de bodemdaling, trillingen en bevingen beter worden gevolgd. Hiervoor moet extra meetapparatuur worden geïnstalleerd. Ook moet er een onafhankelijk schadeprotocol zijn, voor het geval er schade ontstaat aan gebouwen als gevolg van de gaswinning. Dat zijn de belangrijkste elementen van een advies dat de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen naar de minister van Economische Zaken en Klimaat sturen.

Verder moet een goede bouwkundige vooropname worden gemaakt van gebouwen die risico lopen, om eventuele schade aantoonbaar te maken. Ook moet de communicatie over de gaswinning worden verbeterd.

Gedeputeerde Annemieke Traag voor milieu: “Activiteiten in de ondergrond liggen onder een vergrootglas sinds de ontwikkelingen in Groningen. We moeten de vinger beter aan de pols houden als het gaat om eventuele trillingen en bevingen. De gaswinning moet dan meteen worden stopgezet. En mensen hebben recht op een onafhankelijke schadeafhandeling mocht het onverhoopt toch mis gaan. Ik doe dan ook een beroep op minister Wiebes om snel te komen met een schadeprotocol voor kleine gasvelden.”

De (NAM) wint al decennia lang aardgas in de gemeente Hardenberg, en wil de gaswinning verlengen en uitbreiden met een aantal nieuwe putten. Hiervoor is een zogeheten instemmingsbesluit nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De provincie, de gemeente en het waterschap mogen volgens de wet een advies geven aan de minister. De drie overheden hebben in nauw overleg een gezamenlijk advies opgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.