Ads Top

Impact batterijen in 2025 vraagt om alternatieven voor netverzwaring

Doordat energie in de toekomst steeds duurzamer wordt opgewekt, is het belangrijk dat energie opgeslagen kan worden. Bijvoorbeeld voor de momenten dat de zon niet schijnt. Dit kan deels worden gefaciliteerd door thuisbatterijen. Deze thuisbatterijen worden dan gebruikt om de energie van zonnepanelen op te slaan. En kunnen vervolgens ook ingezet worden om te handelen op elektriciteitsmarkten.

Het handelen op elektriciteitsmarkten heeft natuurlijk gevolgen voor de betrouwbaarheid van het net. Daarom heeft Enexis Netbeheer onderzoek gedaan naar het verwachte toekomstbeeld in 2025. Hier is gekeken naar verschillende scenario’s en omstandigheden. Bijvoorbeeld een dag in de winter en een dag in de zomer. Dit soort dagen gaan naar verwachting tot de grootste problemen leiden.

Uit het onderzoek blijkt dat batterijen op nationaal niveau het elektriciteitsnet kunnen ontlasten tijdens piekmomenten. Maar op wijkniveau leidt het tot problemen wanneer een groot aantal batterijen tegelijkertijd gaat (ont)laden. Het hoge vermogen van de thuisbatterijen zou op laagspanning niveau kunnen leiden tot capaciteitsproblemen met storingen als gevolg.
In het onderzochte net in landelijk gebied ontstaan alleen spanningskwaliteit problemen. Terwijl er in de onderzochte stedelijke netwerken ook sprake is van kabel- en transformatorbelasting.

Een oplossing is om overal het net te verzwaren. Maar door de benodigde financiële middelen, arbeidscapaciteit en materialen is dit helaas geen reële optie.

Enexis Netbeheer is al bezig met alternatieven oplossingen. Zo wordt onderzoek gedaan naar een flexibiliteitsmarkt in de pilot Interflex. En onderzoeken we, samen met collega netbeheerders, een nieuwe tariefstructuur die stimuleert om het netwerk efficiënt te gebruiken. Zo houden we onze energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.