Ads Top

Vergunning verleend voor drietal waterkrachtcentrales

In overleg met de exploitanten van de waterkrachtcentrales zijn maatregelen ontwikkeld om de waterkrachtcentrales visvriendelijker te maken. Bij de waterkrachtcentrales in Linne, Lith en Maurik worden visbeschermende maatregelen getroffen, waarvoor Rijkswaterstaat recent een watervergunning heeft verleend.

Waterkrachtcentrales gebruiken stromend water: waterkracht om de turbines bij de centrales in beweging te brengen en hiermee energie op te wekken. Met name op gestuwde delen van de rivieren kan een waterkrachtcentrale behoorlijk wat energie opwekken. De draaiende bladen van de turbines veroorzaken echter vissterfte. Met name schieraal en zalm/zeeforel hebben hier last van, enerzijds door hun lengte en anderzijds omdat deze soorten over de gehele rivier migreren.


Sinds 2011 wordt visvriendelijk turbinebeheer toegepast bij de centrales in Linne, Lith en Maurik.
Maar om vissen op de Maas en Nederrijn nog beter te beschermen, waren aanvullende maatregelen nodig. Ten aanzien van aanvullende maatregelen zijn de partijen in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in het treffen van visbeschermende maatregelen. De exploitanten hebben hiervoor een aanvraag ingediend, waarvoor onlangs een watervergunning door Rijkswaterstaat is verleend. Bij de diverse centrales worden de volgende maatregelen genomen:
  • Waterkrachtcentrale Linne op de Maas: experiment met innovatieve visveilige turbines. De visveilige turbines moeten door de exploitant nog ontwikkeld en geïnstalleerd worden.
  • Waterkrachtcentrale Maurik op de Nederrijn: Vanaf oktober 2017 is de zogeheten Migromat in gebruik genomen. Deze techniek is een soort detectiesysteem die tijdens de migratieperiode van schieraal een signaal afgeeft waardoor de turbines stilgezet kunnen worden. 
  • Waterkrachtcentrale Lith op de Maas: Hier wordt ook de Migromat voor de schieraal toegepast. Verder wordt een early warning systeem geïnstalleerd voor smolts van zalm/zeeforel. Het Migromat-systeem is sinds oktober 2017 in werking.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.