Ads Top

Grote rol industriële elektrificatie in 2050 alleen mogelijk door nu te investeren in innovaties

Innovatie op gebied van elektrificatie van de Nederlandse industrie moet zich niet alleen richten op de nabije toekomst, maar ook op de toekomstige veranderingen in het industrie. Omdat de energie-intensieve industrie in 2050 volledig anders is dan vandaag de dag, moet er technologie worden ontwikkeld die niet alleen de huidige CO2 emissies verminderen maar ook in de toekomst. Belangrijk is om bij de korte termijn implementatie van elektrificatie technologie zogenaamde ‘lock-in’ te voorkomen, die barrières creëert voor verdere innovatie.

Dit zijn de belangrijkste boodschappen uit de roadmap Elektrificatie in de energie-intensieve industrie.

De roadmap, opgesteld door ECN in opdracht van RVO, in samenwerking met het TKI Industrie & Energie, geeft een eerste ontwerp van een routekaart met een coherente visie op gebied van elektrificatie. Het technologisch potentieel, de status van de technologie, de resterende technische barrières en de snelheid, waarmee de technologie tot wasdom wordt gebracht, vormen de basis voor de routekaart, die het startpunt is voor verdere detaillering en externe verificatie.

Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op een netto reductie van 80-95 procent van de nationale CO2 uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Met een aandeel van 40 procent in het Nederlandse energiegebruik ligt hierin voor de procesindustrie een grote uitdaging. Voor deze energie-intensieve industrie is voorzien dat de warmtevoorziening een transitie zal ondergaan en dat daarnaast systeem- en procesinnovaties, vervanging van grondstoffen en afvang en hergebruik van CO2 een rol spelen. De roadmap geeft inzicht in de veranderingen in de (petro)chemie, staal & cement en voeding & papier industrie, die van belang zijn bij de evaluatie van elektrificatie opties en geeft criteria om te bepalen of een technologie geschikt is met als uiteindelijke doel het verlagen van de investeringskosten en bedrijfskosten van de elektrificatie technologieën door kostenreductie en efficiëntieverbeteringen. 

Om inzicht te creëren in het potentieel van verschillende elektrificatie opties, zijn in deze zogenaamde ‘living’ roadmap de technologieën gegroepeerd in vijf categorieën; elektrische verwarming, warmtepompen, elektrochemisch waterstof als grondstof, elektrisch gedreven scheidingen en elektrische activering. Voor elke elektrificatie-categorie is een indicatie gegeven van de verwachte marktontwikkeling en worden aanbevelingen gegeven over de ambities voor 2023, 2030 en 2050 en de vereiste ondersteuning van de overheid. Het eerste ontwerp van de routekaart schetst de verwachting dat in 2030 lage en medium temperatuur warmtepompen en hybride warmte systemen volledig toegepast worden in de Nederlandse procesindustrie, terwijl alle andere elektrificatie opties eerst gedemonstreerd moeten worden op grotere schaal tussen 2023 en 2030 voordat ze in 2050 volledig geïmplementeerd kunnen worden. Wanneer deze ontwikkelingen op korte termijn worden opgepakt door zowel de industrie als de overheid, kan elektrificatie een grote rol spelen in de decarbonisatie van de Nederlandse energie-intensieve industrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.