Ads Top

Vergroenen warmtenet voor gasvrije stadsverwarming

Het warmtenet van Nuon levert een belangrijke bijdrage aan Vattenfalls doelstelling: fossielvrij binnen één generatie. Door het warmtenet open te stellen voor nieuwe en duurzame warmtebronnen zet Nuon een volgende stap naar gasvrije stadsverwarming en voorziet in de toenemende behoefte aan groene warmte.

Toekomstbestendige warmtebronnen zijn cruciaal om onze klimaatambitie te realiseren. Met de gemeente Amsterdam en andere partners werkt Nuon continu aan nieuwe oplossingen en technologieën. Zoals het gebruik van geothermie, elektrische boilers, groene waterstof en restwarmte uit datacenters. Ook de mogelijke aanleg van een biomassacentrale in Diemen is een van de initiatieven op dit gebied. “Met deze technologie zijn we op korte termijn in staat een significante hoeveelheid groene warmte te produceren, waarmee we de basislast van de warmtevraag kunnen invullen”, vertelt Warmte directeur Alexander van Ofwegen. “Op termijn verwachten we dat andere groene warmtebronnen zoals geothermie of waterstof de rol van biomassa voor de basislast kunnen overnemen. Indien de biomassacentrale daadwerkelijk gebouwd zal worden, dan gaan de flexibele gascentrales in Diemen aanzienlijk minder warmte leveren en ook minder aardgas verbruiken. De gascentrales blijven echter een belangrijke rol spelen op de elektriciteitsmarkt voor het opvangen van variaties in wind- en zonne-energie.”

Gebruik van biomassa heeft in potentie grote milieuvoordelen, mits deze duurzaam geproduceerd is. Milieubeweging en energiebedrijven hebben voorwaarden opgesteld waaraan biomassa moet voldoen om effectief klimaatwinst op te leveren. Van Ofwegen: “De Nederlandse overheid beoordeelt momenteel een aantal certificeringssystemen voor biomassa. We kijken met belangstelling uit naar de uitkomsten. Ongeacht de herkomst dient de duurzaamheid van de biomassa altijd gegarandeerd te zijn.”

Er zijn nog verschillende stappen te nemen voordat de biomassacentrale uiteindelijk gebouwd kan worden. De eerste fase is het onderzoekstraject met o.a. diverse milieu onderzoeken. Daarna volgen de vergunningen, de subsidieaanvragen en het selecteren van een aannemer. Pas na het officiële investeringsbesluit kan de voorbereiding van de bouw starten. Het gehele voortraject zal minimaal tot medio 2019 duren. De verwachting is dat de centrale dan in 2020 klaar zal zijn voor gebruik.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.