Ads Top

Woningcorporaties en provincie Drenthe sluiten Energieconvenant 2015-2020

Drentse woningcorporaties en de provincie Drenthe zetten zich de komende vijf jaar opnieuw samen in voor vermindering van het energiegebruik en een verdere besparing van de CO2-uitstoot in huurwoningen. Donderdag ondertekenden de directies en gedeputeerde Henk van de Boer het Energieconvenant 2015-2020 bij Green Planet in Pesse.

In het Energieconvenant Drenthe 2015-2020 stellen Actium, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woningstichting De Volmacht, Woonconcept en Woonservice zich vier doelen: bewust omgaan met het gebruik van (schaarse) grondstoffen, energiekwaliteit van woningen in beeld brengen en verder verbeteren, verhogen van kennis en bewustwording bij bewoners en beheersbare woonlasten. De provincie zorgt voor regie op de uitvoering en monitoring van het energieverbruik.

In 2007/2008 maakten de provincie en de woningcorporaties voor het eerst afspraken in een energieconvenant. Dat was bijzonder; Drenthe was de eerste provincie die een eenduidig overzicht kon geven over de afspraken tussen provincie, corporaties en ook het Rijk op het gebied van energiebesparing in de sociale woningbouw. De eindevaluatie in 2014 toont het positieve effect van die samenwerking: een vermindering van het energieverbruik met 8% en een besparing van de CO2-uitstoot van 8,5%.

Gedeputeerde Henk van de Boer: “Wij willen onze pioniersrol voortzetten door gezamenlijke doelen te bereiken en andere wegen voor samenwerking en vernieuwing te zoeken. Daarbij dagen we ook de markt uit tot productinnovatie, omdat die aanpak kan leiden tot positieve gevolgen voor bedrijfsleven en werkgelegenheid.” Op de woningcorporaties ligt landelijk momenteel een financiële druk bij het realiseren van betaalbare huisvesting voor hun doelgroep. Juist daarom vinden zij het belangrijk dat de woonlasten, zowel huur- als ook energielasten, beheersbaar blijven.

In vergelijking met het Energieconvenant 2007/2008 wordt het energieprogramma uitgebreid met meer doelen dan alleen verbetering van het energielabel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.