Ads Top

RWE en Yard komen met alternatief voor windpark bij Meeden

RWE, moederbedrijf van Essent, en Yard Energy komen met een alternatief naast de vijf opstellingsvarianten van een windpark langs de N33. In het alternatief komt het windpark met circa 34 turbines aanzienlijk verder weg van het dorp Meeden dan in de oorspronkelijke plannen. 

In de oorspronkelijke plannen komt het windpark 450 meter van Meeden te liggen. In het alternatief van RWE en Yard is dat circa 1 kilometer, circa twee keer zo ver. RWE en Yard zijn ervan overtuigd dat hun alternatief daarom tot minder overlast leidt voor omwonenden. Jan Boorsma, directeur van de afdeling Wind van RWE in Nederland: “We zien dat er behoefte is aan de groei van duurzame energie in Nederland, maar dat mensen niet willen dat windmolens direct in hun achtertuin staan. Als ontwikkelaar van windparken willen we een goede buur zijn. Daarom maken we zorgvuldige afwegingen die ook rekening houden met de belangen van omwonenden. ” 

Het windpark langs de N33 valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Dit betekent dat de Rijksoverheid het bevoegde gezag is voor de ontwikkeling van dit windpark. Op verzoek van de provincie Groningen en de Tweede Kamer is er een alternatief gekomen, de zogeheten ‘zesde variant’. Dit om een grotere afstand te creëren tussen de windturbines en de kernen van Veendam en Meeden. 

RWE en Yard gaan de zesde opstellingsvariant nu toevoegen aan de lopende procedure van de milieu-effect-rapportage (MER). In deze procedure worden de verschillende varianten vergeleken op de impact op de omgeving en het milieu. Uit de MER volgt een voorkeursvariant waarvoor vervolgens een vergunning aangevraagd moet worden. Pas indien de zesde variant uit de MER als meest geschikte naar voren komt, gaat het proces voor RWE en Yard gezamenlijk verder. Voor RWE is een belangrijke volgende stap om aan de hand van de Menukaart Windenergie verder in gesprek te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden als vervolg op het gesprek van juli 2014. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.