Ads Top

VEH: lijsttrekkers willen windturbines zonder draagvlak tegenhouden

Onvoldoende draagvlak onder omwonenden voor nieuwe windturbines, is voor 57 procent van de provinciale lijsttrekkers reden om de plaatsing ervan tegen te houden. Dit is de belangrijkste uitkomst van onderzoek door Vereniging Eigen Huis. Windturbines zijn bij de komende Statenverkiezingen een belangrijk provinciaal thema.

Vereniging Eigen Huis vroeg 133 lijsttrekkers van politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen naar hun visie op windturbines. 105 Lijsttrekkers reageerden. Alle lijsttrekkers geven aan dat ze draagvlak belangrijk vinden. Ze denken echter verschillend over hoe tot draagvlak gekomen moet worden. Zo worden de door Vereniging Eigen Huis in januari gelanceerde spelregels voor draagvlak bij de plaatsing van windturbines door 73 % van de lijsttrekkers volledig onderschreven.

43 procent van de lijsttrekkers vindt tegenhouden van windturbines bij het ontbreken van draagvlak te ver gaan. Als reden wordt bijvoorbeeld aangevoerd dat er niet terug gekomen kan worden op eerder gemaakte afspraken waarbij regelmatig wordt gerefereerd aan het energieakkoord. Opvallend is dat juist in Groningen en Flevoland waar veel windturbines (285 respectievelijk 474) moeten komen de meeste lijsttrekkers de plaatsing van een turbine willen tegenhouden als het draagvlak onvoldoende is.

Als de provinciale scores van de landelijke partijen worden opgeteld zijn er interessante verschillen. De bereidheid van lijsttrekkers van landelijke partijen om in hun provincie windturbines tegen te houden bij onvoldoende draagvlak ligt bij PVV (89%) het hoogst , gevolgd door CDA (70%), GroenLinks (67%), VVD (60%), D66 (38%), ChristenUnie (18%), PvdA (10%) en is tenslotte bij de Partij voor de Dieren nihil.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.