Ads Top

Voedingsindustrie uitzonderlijk innovatief met biobrandstoffen

In de Nederlandse voedingsindustrie is het gebruik van duurzame brandstoffen veel meer dan een vervanging van aardgas. Winning en gebruik van biobrandstoffen zijn onderdeel geworden van innovatieve processen om meststoffen, water en energie te hergebruiken. Op een seminar van de projectgroep biomassa & wkk op 18 maart in Dinteloord worden meerdere praktijkvoorbeelden gepresenteerd. De voorbeelden laten zien dat de Nederlandse technologie op dit gebied een topper is op wereldniveau.

Nederland staat in de wereld bekend om haar kennis van waterzuivering, landbouw en glastuinbouw. Die elementen komen samen in de praktijkvoorbeelden op het seminar op 18 maart in Dinteloord. Een fraai voorbeeld is het project Ecofuels bij Laarakker Groenteverwerking in Well. Uit afvalwater en reststromen worden hier biogas, schoon water, kunstmest voor de akkerbouw, warmte en vloeibare CO2voor een glastuinbouwbedrijf bereid. Een soortgelijke meervoudige benutting wil Suiker Unie bereiken op Agri & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Suiker Unie produceert hier al op grote schaal groen gas en CO2uit biogas en heeft in haar suikerfabriek voldoende restwarmte om een kassencomplex te verwarmen.

FrieslandCampina heeft in Borculo een wereldprimeur met het gebruik van olie die uit hout is bereid. Deze olie zal worden geproduceerd in de eerste commerciële pyrolysefabriek die in Hengelo wordt gebouwd. FrieslandCampina heeft diverse duurzame ontwikkelingen toegepast bij de uitbreiding van Borculo. Men levert ook restwarmte aan het nieuwe gemeentehuis van Berkelland.

Voor 2015 biedt de steunregeling voor duurzame energie SDE+ van het ministerie van Economische Zaken weer voldoende kansen voor nieuwe projecten op het gebied van biobrandstoffen in de industrie. Sander Lensink van ECN zal op de bijeenkomst van de projectgroep biomassa & wkk specifiek ingaan op de opties die interessant zijn voor de industrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.