Ads Top

EU schakelt hulp UT in bij duurzame energieonderwijs

De Universiteit Twente ontvangt financiering van de EU om ‘gaten’ in het Europese, academische energieonderwijs te dichten. In het toegekende project BioEnergyTrain ontwikkelt de UT masteronderwijs dat is gericht op de maatschappelijke kant van de implementatie van nieuwe energiesystemen. De miljardeninvesteringen in duurzame energie vragen om hoogwaardig opgeleide specialisten. Daarvoor is goed onderwijs essentieel, zo vindt de EU. Europese universiteiten en bedrijven moeten dit onderwijs samen ontwikkelen.

Een van de belangrijkste speerpunten van het Horizon2020-onderzoeksprogramma van de EU is energie. Europa werkt hard een aan transitie naar een duurzaam energiesysteem en wil de concurrentie van de Europese industrie versterken. De EU heeft daarbij geconstateerd dat voor alle duurzame energietechnologieën nieuwe kennis nodig is . Vijftien universiteiten in Europa hebben nu de opdracht gekregen op het vlak van bio-energie in deze kennisbehoefte te voorzien. Aan dit BioEnergyTrain-consortium wordt zo’n vier miljoen euro ter beschikking gesteld. In Twente wordt de master Bioresource Value Chain Management ontwikkeld, een opleiding waarin technologische vakken met een maatschappelijke focus worden gecombineerd. In de opleiding staat de gehele bio-energie keten centraal. De UT levert tevens economische vakken voor de master Biorefinery Economic, Ecological and Social Aspects die wordt ontwikkeld vanuit de Technische Universiteit Graz in Oostenrijk. 

Maarten Arentsen, universitair hoofddocent binnen de master Sustainable Energy Technologie aan de UT, was in opdracht van de EU betrokken bij het onderzoek naar de verbetering van het energieonderwijs.  Hij legt uit waarom de EU in Twente aanklopte. “Wij hebben de technische disciplines op het gebied van duurzame energie in huis, maar onderzoeken ook de maatschappelijk en economische kant. Studenten in Europa worden op dit moment te veel in een bepaalde fase van de energieketen opgeleid, zoals de productie of conversie van biomassa en toepassing in de procesindustrie. In ons te ontwikkelen onderwijs stellen we toekomstige ingenieurs juist ook bloot aan niet-technische kennis en versterken we de samenhang. Hoe steekt de energiewereld in elkaar? Wat zijn de belangrijke niet-technische blokkades in de ontwikkeling van energiesystemen? Dat soort vragen stellen we onszelf. Daarbij stimuleren we de deelname van de technische geschoolde professional in het maatschappelijk energiedebat.”
 
Arentsen krijgt hulp van zijn collega’s van onderzoeksinstituut IGS en het CSTM, dat is gericht op onderzoek  en onderwijs op het gebied van milieubeleid en andere beleidsterreinen voor duurzame ontwikkeling.

De UT werkt in de opzet van dit masteronderwijs nauw samen met de energie-industrie in Oost Nederland en met de provincies Gelderland en Overijssel. De EU heeft expliciet gevraagd om de afstand tussen industriële innovaties en het onderwijs te verkleinen.

Binnen het Horizon 2020 programma van de Europese Unie is tussen 2014 en 2020 in totaal 80 miljard euro voor onderzoek en innovatie gereserveerd. In een recente financieringsronde werden 25 onderzoeksprojecten van de UT, met een totaal budget van 13 miljoen euro, gehonoreerd.
Binnen Horizon 2020 is er veel aandacht voor de sector energie en het energievraagstuk is door de Europese Commissie aangemerkt als punt van zorg in de toekomst. Het energiebudget in de periode 2014-2020 bedraagt 5,4 miljard euro, waarvan het overgrote deel naar hernieuwbare energie gaat. BioEnergyTrain ontvangt zo’n 4 miljoen euro. De doelstelling van het energieprogramma is mogelijk maken van de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Tegelijkertijd wil het de concurrentiepositie van de Europese industrie versterken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.