Ads Top

Stedin start met aanbieden van slimme meters in Nieuwegein

Netbeheerder Stedin gaat in maart 2015 starten met het grootschalig aanbieden van slimme energiemeters in delen van de gemeente Nieuwegein. De slimme meter is de nieuwe generatie energiemeter en biedt de mogelijkheid voor Nederlanders om zelf nauwkeurig het energieverbruik te volgen. Hierdoor is het makkelijker om energie te besparen.

Tot en met augustus 2015 vervangt de netbeheerder bij bijna 25.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten in Nieuwegein de traditionele meters door slimme energiemeters. In maart en april zijn ruim 3.600 klanten in Jutphaas, Stadscentrum en Wijkersloot als eerste aan de beurt. Op een informatieavond op dinsdag 3 maart zijn twee sessies, geïnteresseerden zijn welkom om 19:00 uur of 20:00 uur voor een korte presentatie. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Europese regelgeving heeft bepaald dat minimaal tachtig procent van alle adressen in Nederland in 2020 een slimme meter moet hebben. Stedin is daarom in januari 2014 gestart met de gerichte plaatsing van digitale gas- en elektriciteitsmeters bij al haar klanten. Consumenten en kleinzakelijke klanten in de Hoeksche Waard  ten zuiden van Rotterdam kregen de primeur. Dit jaar start de definitieve grootschalige aanbieding door Stedin.

De slimme meter wordt de komende jaren in heel Nederland aangeboden. Netbeheerders investeren in hun netwerken om mee te gaan met de huidige technologische toepassingen en voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De slimme meter heeft de mogelijkheden die aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen aan de energievoorziening. Slimme meters geven iedere twee maanden automatisch meterstanden door aan de netbeheerder. Meer informatie is te lezen op www.stedin.net/slimmemeter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.