Ads Top

Beleef Earth Hour 2015 op het dak van de VU

Op 28 maart 2015 doet de VU samen met veel andere participanten in de Green Business Club Zuidas weer mee aan Earth Hour, de wereldwijde campagne van het Wereld Natuur Fonds om aandacht te vragen voor de noodzaak zuiniger om te gaan met energie en de aarde. De Vrije Universiteit Amsterdam biedt geïnteresseerden die dag de kans om ’s avonds zelf te ervaren wat het effect is van Earth Hour op de VU-campus en de Zuidas. Vanaf 20.30 uur is het dak van het

Op de website van Earth Hour is de Green Business Club Zuidas (GBC) uitgeroepen als Earth Hour Landmark. De VU onderschrijft de duurzaamheidsdoelstellingen van de GBC. Onlangs tekende Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur van de VU, samen met 24 andere CEO’s de Ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2015-2020.

Meedoen aan Earth Hour past ook binnen de Meerjarenafspraak Energie Efficiency voor Universiteiten. De VU neemt met acht bestaande gebouwen deel aan deze meerjarenafspraak. Hierin staat dat de VU zich inspant om gemiddeld 30 procent energie efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Het doel is om met Earth Hour 2016 het onnodige energieverbruik nog meer gereduceerd te hebben.

In 2014 heeft de VU al flinke stappen gezet om onnodige binnenverlichting te verminderen door onder andere in het Hoofdgebouw bewegingssensoren te plaatsen. In 2015 gaan we hier nog actiever mee aan de slag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.