Ads Top

Coöperatie Haaren en Enexis starten pilot 'Samen Slim met Energie'

De Duurzame Energiecoöperatie Haaren (DEH) uit Noord-Brabant en energienetbeheerder Enexis starten de innovatieve praktijkpilot 'Samen Slim met Energie'. De partijen gaan samenwerken om 'al doende' te ontdekken wat de coöperatie en de netbeheerder voor elkaar kunnen betekenen in de energieketen, met het oog op een verantwoorde transitie naar een toekomstige duurzame energievoorziening.

DEH heeft de ambitie bewuster en slimmer om te gaan met energie en wil een energieneutraal Haaren realiseren. Enexis faciliteert dat proces vanuit haar stimulerende rol in de energietransitie. Daarnaast wil de netbeheerder met deze pilot modellen opzetten voor de afstemming van lokale energie initiatieven met een toekomstbestendig net.

De pilot heeft een looptijd van een jaar. Om een goede start van de pilot te realiseren is een online energieplatform gelanceerd over energieverbruik. Via dit platform hebben de 105 leden van de energiecoöperatie inzicht in hun energie-verbruik en hun energie-opwek.
DEH verwacht een mooi avontuur en een vruchtbare samenwerking. De bestuursvoorzitter: "dit nieuwe platform biedt veel kansen om met leden van de energiecoöperatie ideeën, ervaringen en mogelijke maatregelen uit te wisselen op het gebied van een duurzame energievoorziening. Het is voor ons succesvol als blijkt dat de leden elkaar inderdaad versterken in een gezamenlijke ambitie naar een duurzamere energiehuishouding en samenleving".

Enexis onderzoekt samen met DEH wat zij van de netbeheerder nodig hebben om hun energievraag naar de lokale omgeving te verplaatsen. Else Veldman, manager innovatie Enexis: "We willen dit mooie lokale initiatief ondersteunen omdat lokale energievoorziening een steeds belangrijker rol krijgt in de Nederlandse energietransitie. Tegelijk kan de pilot ons helpen goed om te gaan met andere lokale initiatieven en het energienet op de langere termijn (kosten-)efficiënter in te richten. Deze pilot levert daarvoor naar verwachting bewezen 'opschaalbare' modellen".

In het voorzieningsgebied van Enexis zijn inmiddels zo'n 60 lokale initiatieven op het gebied van energie gerealiseerd. Het ontstaan van al deze initiatieven levert de 'brede maatschap-pelijke discussie' die nodig is voor bewustwording rondom energie en voor draagvlak voor de energietransitie.

Als energiecoöperatie organiseren zij collectieve inkoopkracht en lokale energie opwekking via zon, wind of anderszins. Ook kunnen coöperaties zelf energie leveren en diensten aanbieden op het gebied van energiebesparing. Ze treden daardoor op als intermediairs tussen burgers, gemeenten en marktpartijen en vormen zo gesprekpartner voor de netbeheerders.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.