Ads Top

Doorzoekingen in onderzoek naar subsidiefraude energielabels

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft op 3 maart twee doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij de subsidieaanvraag voor energielabels voor sociale huurwoningen. De doorzoekingen vonden plaats in een woning en een bedrijfspand in Drenthe.

Digitale gegevensdragers en administratie zijn in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

In het kader van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) kan een verhuurder of woningcorporatie subsidie krijgen voor het verbeteren van de energieprestatie van woningen. Hoe sterker de verbetering van de energieprestatie, hoe hoger de te ontvangen subsidiebedrag kan zijn.

Een aantal woningcorporaties heeft de werkzaamheden voor het verkrijgen van subsidie sinds begin 2014 uitbesteed aan, in dit geval, het verdachte bedrijf. Het vermoeden bestaat dat dit bedrijf opnamedata heeft vervalst en geen woningopnamen heeft uitgevoerd. Ook bestaat het vermoeden dat het betreffende bedrijf in een aantal gevallen het energielabel, dat ruim voor de STEP regeling is afgegeven, opzettelijk verlaagd heeft zonder woningopname. Op deze manier telden eerder uitgevoerde isolerende maatregelen onterecht mee voor de subsidieregeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.