Ads Top

Met één zak afval zeven keer douchen

De bewoners van 3700 nieuwbouw woningen in de Waalsprong verwarmen sinds eind 2014 hun woning met restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN in Nijmegen. De restwarmte levert de ARN via pijpleidingen, ook onder de Waal door, aan de wijk.

Minister Kamp en een meisje gooien afval in een vuilniswagen; bron provincie GelderlandOp termijn kunnen 14.000 woningen en bedrijven via dit Warmtenet van warmte worden voorzien. Met deze milieuvriendelijke verwarming zorgt elk huishouden voor 70 procent minder CO2-uitstoot.

Samen met schoolkinderen heeft minister Kamp het Warmtenet geopend. 'Restwarmte van een afvalenergiecentrale, die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt voor het verwarmen van duizenden woningen en bedrijven in de stad. Het warmtenet in Nijmegen is een voorbeeld van hoe de energielevering van de toekomst er in Nederland uit kan zien', aldus minister Kamp.

De kachel van het warmtenet is afvalenergiecentrale ARN. De restwarmte van de centrale wordt gebruikt om huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Daarna gaat het water afgekoeld terug naar ARN. De eerste 3700 woningen zijn aangesloten. Dit warmtenet is later makkelijk uit te breiden in de bestaande stad en de regio en is ook geschikt om nieuwe warmtebronnen en -gebruikers op aan te sluiten.

In het Warmtenet Nijmegen werken gemeente Nijmegen, Nuon, ARN Afvalenergiecentrale B.V., Alliander en de provincie Gelderland samen. Ook het Rijk heeft bijgedragen met een Green Deal. Het warmtenet levert 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Het leidingtracé van warmtenet Nijmegen is 6,1 km lang vanaf ARN in Weurt tot aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord. Vanaf daar verzorgt Nuon het distributienet. Bijzonder is dat de ruim zes kilometer zijn aangelegd door de ‘publieke’ partijen, Alliander en de gemeente Nijmegen. De aanvoer- en retourleiding kruisen het Maas-Waalkanaal en de Waal. De leiding onder de Waal heeft een lengte van 1.000 meter en ligt op een diepte van 26 meter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.