Ads Top

Zuid-Holland neemt regie bij ontwikkeling windenergie in Katwijk en Lansingerland

In het Klimaatakkoord heeft de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt met het Rijk en gemeenten om zich in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. Een belangrijk onderdeel daarvan is windenergie. In het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ hebben de coalitiepartijen opgenomen dat de provincie meer regie neemt op de ontwikkelingen rond windenergie. Dat is hard nodig, omdat de klimaatverandering steeds ernstiger vormen aanneemt, het energienet volloopt en de energiekosten oplopen.

Om uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ worden dit najaar verkennende onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke locaties voor windenergie, onder andere in de gemeente Lansingerland en bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. In Lansingerland worden de kansrijke zoekgebieden uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar technische belemmeringen en effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Bij het Valkenburgse Meer gaat de provincie een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.