Ads Top

Energie-Nederland: snelheid en concrete plannen nodig om doelen te halen

De energiesector wil voortgang maken maar mist de focus op haalbare uitvoeringsplannen die snel veel CO2 uitstoot reduceren. De klimaatdoelen van 2030 staan voor de deur, snelheid is hard nodig, stelt Energie Nederland naar aanleiding van de Miljoenennota.

Dus versnel vergunningprocedures, verzwaar infrastructuren (elektriciteitsnetten, waterstof, opslag voor CO2), benut de bestaande elektriciteitsnetten slim, schaf de salderingsregeling af, versnel de gaswinning op de Noordzee en stel een concreet doel vast voor elektrificatie in de industrie. Zorg dat wetten worden geschreven én vastgesteld zodat infrastructuur snel wordt aangelegd. Dat is de belangrijkste boodschap vanuit de energiebranche voor Den Haag.

Energie-Nederland, branchevereniging van energiebedrijven, is verheugd dat het kabinethet Noodfonds voortzet. De energiesector heeft eerder dit jaar hiervoor gepleit. Het kabinet legt 40 miljoen bij de al toegezegde 20 miljoen euro vanuit een aantal energieleveranciers.

Zij zijn wederom bereid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Op dit Noodfonds kunnen huishoudens met een hoog energieverbruik en een laag inkomen volgend jaar een beroep doen. Het dempende effect van het prijsplafond dat op 1 januari 2024 eindigt, is dan immers voorbij.

Netcongestie is dé bottleneck voor de energietransitie. Het elektriciteitsnet zit overvol. Het ontbreekt al geruime tijd aan resultaatafspraken als het gaat om de benodigde netverzwaring en uitbreiding. Er is een concreet aanvalsplan nodig. De situatie vereist onorthodoxe maatregelen, zoals een radicale herziening van procedures en vergunningstrajecten en het opzetten van een crisisteam met mandaat om het aanvalsplan uit te (laten) voeren. Tegelijkertijd moet de bestaande netinfrastructuur zo slim mogelijk worden benut en het beheer ervan intelligenter worden gedaan. En: gebruikers willen best helpen om het net te ontlasten, maar dan moeten ze wel de juiste contracten en voorwaarden aangeboden krijgen.

Waterstof is de toekomst. Energie-Nederland roept de rijksoverheid op om naast het toekennen van extra budgetten de stap te zetten naar het maken van concrete plannen met focus op uitvoering. Het Rijk moet duidelijkheid bieden over de planning en omvang van tenders, inclusief locaties, de benodigde vergunningen en aansluitingen op elektriciteit- en waterstofinfrastructuur. De overheid moet de regie nemen en de kip-ei impasse doorbreken: leg infrastructuur aan en wacht niet tot gebruikers er klaar voor zijn. 

De energiebelasting voor 2024 op elektriciteit is ongeveer een factor 2 hoger dan die op aardgas. Dat is onwenselijk. Energie-Nederland roept op om dit verder gelijk te trekken om daarmee het overstappen op een (hybride) warmtepomp en/of warmtenet te stimuleren.

Helaas ziet Energie-Nederland dat het kabinet dubbele belasting op elektriciteit wil heffen. Het gaat om belasting op het gas dat een gascentrale in gaat maar ook op de elektriciteit die de centrale uitgaat. Deze dubbele belasting zal onbedoelde effecten hebben: Nederlandse gascentrales worden op deze manier achtergesteld op, vaak minder duurzame, centrales in het buitenland. Daar schiet het klimaat niks mee op. Energie-Nederland roept op om ondoelmatige dubbele belastingen op energie te voorkomen door de inputvrijstelling te behouden. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.