Ads Top

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Om de ontwikkeling van dat energiesysteem in goede banen te leiden, hebben diverse partijen met elkaar gewerkt aan een gezamenlijk plan voor het programmeren van de regionale energie-infrastructuur. Vanuit elke provincie is er nu een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK).

Het gebrek aan capaciteit op het energienet en de grote ruimtelijke uitdaging maken dat we over alle opgaven, sectoren en ketens heen integraal afwegingen en keuzes moeten maken wat we wél en wat niet op korte en lange termijn kunnen realiseren. Dat ‘integraal programmeren’ is voor de netbeheerders noodzakelijk om te weten waar en wanneer en geïnvesteerd en gebouwd moet worden.

De zogeheten pMIEK’s zijn tot stand gekomen in een brede samenwerking, waarbij onder andere de gezamenlijke provincies, netbeheerders, gemeentes, , het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken zijn.

Op 1 juli 2023 heeft iedere provincie een vastgesteld provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) opgeleverd. De netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben de pMIEK’s bestudeerd. Uit de verschillende pMIEK’s komt duidelijk naar voren dat provincies planmatig aan de slag willen met het integraal ontwikkelen van het toekomstige energiesysteem. Daarbij zijn ook in veel gevallen eerste concrete keuzes gemaakt over welke gebieden en projecten van extra maatschappelijk belang zijn.

Met de pMIEK’s zijn goede eerste stappen gezet in het planmatig aanpakken en stelselmatig samenwerken, om op provinciaal en landelijk niveau een toekomstgericht energiesysteem te krijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.