Ads Top

Grote batterijen kunnen Nederlandse samenleving 2 miljard euro per jaar besparen

In een recente publicatie geeft TenneT aan dat, om de leveringszekerheid te garanderen, zij een behoefte ziet aan 9 gigawatt energieopslag in 2030. Volgens een recent onderzoek van het economisch adviesbureau Ecorys kunnen dergelijke batterijsystemen jaarlijks tot wel 2 miljard Euro schade door stroomuitval besparen voor Nederland.

Eerder dit jaar waarschuwde de landelijke netbeheerder TenneT dat, zonder adequate energieopslag, Nederlanders te maken kunnen krijgen met frequente stroomuitval. Ecorys stelt in een eerdere studie in opdracht van de ACM welke waarde het voorkomen van leveringsonderbrekingen kan hebben. Grootschalige batterijsystemen kunnen deze onderbrekingen minimaliseren en daarmee belangrijke maatschappelijke waarde toevoegen.
 
In opdracht van zes grote batterij-ondernemers, allen lid van Energy Storage Nederland (ESNL), de brancheorganisatie voor de Nederlandse energieopslagsector, heeft Ecorys deze vervolgstudie uitgevoerd. De opdracht was te onderzoeken hoeveel maatschappelijke waarde batterijen zouden toevoegen aan het elektriciteitssysteem. Ecorys concludeert dat alleen al de maatschappelijke waarde kan oplopen tot wel 2 miljard Euro per jaar. Zij schrijft hierover: “Onderbreking in de levering van elektriciteit heeft verlies van welvaart tot gevolg. Bedrijven kunnen minder produceren en hun apparatuur lijdt mogelijk schade, terwijl huishoudens hun consumptiegedrag moeten aanpassen. Grootschalige batterijsystemen aangesloten op het elektriciteitsnet kunnen op momenten van schaarste elektriciteit leveren en zo maatschappelijke waarde creëren door de leveringszekerheid te vergroten.”
 
Huidige transporttarieven maken grote batterijprojecten financieel onhaalbaar.
Hoge Nederlandse tarieven leiden tot een ongelijk speelveld met buurlanden, waardoor investeerders bij voorkeur investeren in het buitenland.
 
Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de zes grootste onafhankelijke batterijontwikkelaars van Nederland (Lion Storage, GIGA Storage, NOVAR, Semper Power, Dispatch Grid Services en LC Energy), allen lid van ESNL (Energy Storage Nederland). ESNL is de brancheorganisatie van de Nederlandse energieopslagsector. Samen met technologiebedrijven, kennisinstellingen, netbeheerders en financiers werkt ESNL aan een stabiele, onafhankelijke en duurzame energievoorziening. Energy Storage NL is daarmee de belangenbehartiger, netwerker en het kenniscentrum voor Nederlandse energieopslagsector.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.