Ads Top

NAM dient Winningsplan Norg in

De NAM heeft het Winningsplan Norg ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor beoordeling en besluitvorming. Met het indienen van dit Winningsplan vraagt de NAM instemming voor het in productie nemen van het Norg gasveld als regulier gasveld en de gasopslagfunctie te stoppen.

Het winningsplan gaat uit van een fasering, waarbij in de opslagfunctie wordt afgebouwd door het stoppen van injectie van aardgas in de zomer. Vervolgens wordt het opgeslagen aardgas, ook wel werkvolume genoemd, geproduceerd. Dit valt onder het huidige opslag plan. Hierna kan het kussengas worden geproduceerd. Dit is het aardgas wat overblijft nadat het werkvolume is geproduceerd.

Om de winning van het kussengas mogelijk te maken heeft de NAM een winningsplan voor het Norg gasveld ingediend. Naast het winningsplan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend. Dit in voorbereiding op het Milieu Effect Rapport (MER).

Het in productie nemen van het Norg gasveld is na de conversie van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk van hoog- naar laagcalorisch gas en het sluiten van het Groningen Gasveld, de volgende fase in het afbouwtraject van laagcalorische (L-gas) middelen. Dit afbouwtraject streeft naar een doelmatige inzet van deze middelen.

Parallel aan dit afbouwplan is in 2021 het omgevingstraject Norg/Grijpskerk gestart. In dit omgevingstraject onder leiding van onafhankelijk projectbegeleider Leendert Klaassen zoeken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gemeente Noordenveld, de gemeente Westerkwartier en de NAM samen met de omgeving naar een geaccepteerde uitvoering van het afbouwtraject.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.