Ads Top

Commissiedebat Energiesysteem 2050 & Kernenergie

Op 13 september 2023 staat het commissiedebat Energiesysteem 2050 & Kernenergie gepland. Hoewel 2050 ver weg klinkt zijn de politieke keuzes van vandaag van belang voor het energiesysteem van morgen. Netbeheerders pleiten voor een planmatige uitrol van energie-infrastructuur om dit fundament voor het halen van onze ambities te kunnen realiseren.

De netbeheerders voeren daarom de gezamenlijke II3050 systeemstudie uit om een beeld te krijgen van het energiesysteem van 2050. Hiermee schetst Netbeheer Nederland vier verschillende scenario’s die inzicht geven in hoe we als maatschappij naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 kunnen groeien. Het eindrapport van deze verkenning verschijnt in oktober 2023.

De netbeheerders wijzen de deelnemers aan het commissiedebat graag op:

Bepaal welke energiedrager op welke locatie en op welk moment beschikbaar is voor wie en in welke volgorde.
Bouw flexibiliteit in het energiesysteem door stimulering, opschaling en innovatie.
Bepaal welke positie Nederland in internationale context wil innemen op energiedragers.
Tot slot: maximale opschaling

Voor het energiesysteem van 2050 is het van belang dat er nu aandacht is voor het creëren van de juiste randvoorwaarden voor maximale opschaling. Een snelle toegang tot financiering voor de netbeheerders, voldoende vakmensen en digitale veiligheid zijn cruciaal. Ten slotte is het wegnemen van vertragingen, waaronder vertraging in de vergunningverlening door tijdelijke stikstofdepositie bij de aanleg van netwerken, noodzakelijk om uitstoot in de toekomst terug te kunnen brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.