Ads Top

Oplossing voor probleem elektriciteitsnet voor bedrijventerrein Steenakker

De gemeente Breda en bedrijventerrein Steenakker hebben een oplossing gevonden voor het probleem rond de capaciteit van het elektriciteitsnet. Vijftien bedrijven vormen sinds kort een eigen ‘energie-hub’. De stroom die het ene bedrijf opwekt en niet gebruikt, kan rechtstreeks doorgeleverd worden aan een ander bedrijf dat aangesloten is. Hierdoor wordt de stroom niet terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

TenneT liet weten dat bedrijven die veel elektriciteit verbruiken, geen extra capaciteit krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Dit omdat er te weinig ruimte is. Hierdoor heeft onder andere het plaatsen van zonnepanelen geen zin voor deze bedrijven. Dit was slecht nieuws voor het bestuur van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Steenakker, want die wilde juist sneller gaan verduurzamen. In 2025 wilden ze dat Bedrijventerrein Steenakker voor het elektrisch energieverbruik energieneutraal zou zijn, met behulp van zonnepanelen.

Tijdens de proefperiode worden er veel metingen uitgevoerd. Hiermee wordt het verbruik nauwkeurig in beeld gebracht. Op dit moment wordt het project betaald door de BIZ Steenakker. Het idee is om dit verder uit te rollen in Breda. Eerst voor bedrijventerreinen, maar later wellicht ook voor woonwijken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.