Ads Top

ACM stelt maximumtarief warmte vast

Het merendeel van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet betaalt in 2023 minder dan het huidige maximumtarief voor warmte. Dat komt omdat warmteverbruikers ook profiteren van het door het kabinet aangekondigde prijsplafond.

Voor huishoudens die méér gebruiken dan de gebruiksgrens van het prijsplafond gaat het maximumtarief omhoog. Warmteleveranciers moeten met hun tarieven onder het door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde maximumtarief blijven.

Het overgrote deel van de huishoudens (70 tot 80%) gebruikt minder dan 37 GJ per jaar. Deze huishoudens betalen in 2023 volgens het prijsplafond €47,38 euro per GJ (inclusief BTW). Huishoudens die met hun verbruik boven de plafondgrens van 37 GJ komen, betalen voor dat deel van het verbruik maximaal €90,91 per GJ. Een doorsneehuishouden met een jaarverbruik van 35GJ betaalde in 2022 maximaal €2542 voor warmte. In 2023 is dat maximaal €2380, een verschil van -6%. Voor huishoudens die in 2022 minder dan het maximumtarief betaalden kan dit afwijken.

In de Warmtewet is vastgelegd dat ACM de maximumtarieven voor warmte moet vaststellen op basis van de gasprijs per 1 januari. De koppeling van het warmtetarief aan de aardgasprijs wordt het ‘niet meer dan anders’ principe of de ‘gasreferentie’ genoemd. Het idee hierachter is dat warmteverbruikers nooit méér betalen dan vergelijkbare huishoudens met een gasgestookte ketel. In andere jaren werd het maximumtarief berekend aan de hand van het gemiddelde tarief van een vast jaarcontract.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.