Ads Top

Gasunie onderzoekt mogelijkheden voor verhoging LNG-import in Nederland

Gasunie onderzoekt de mogelijkheden voor een verdere tijdelijke uitbreiding van de LNG-importcapaciteit in Nederland. Dit onderzoek gebeurt na overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en past in de plannen die minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vrijdag 9 december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er wordt zowel naar bestaande als naar nieuwe locaties gekeken. Zo bestaat het voornemen om op basis van technische optimalisaties de bestaande LNG-installaties in Eemshaven (EemsEnergyTerminal) en in Rotterdam (Gate) verder uit te breiden. Daarnaast zullen een of meerdere nieuwe (drijvende) LNG-terminals ervoor moeten ervoor zorgen dat er ook volgend jaar voldoende aanbod van gas is. Hiervoor is op dit moment de haven van Terneuzen in beeld.

In Nederland zullen er deze winter geen fysieke gastekorten optreden. Dit bleek al eerder uit een studie van Gasunie Transport Services (GTS) en dit scenario is inmiddels de realiteit. De prijzen zijn wel hoog en dat komt omdat er in Noordwest-Europa nog wel een structurele schaarste heerst. De gevolgen hiervan leiden tot een prijsopdrijvend effect in ons marktgebied.

De druk op de prijzen kan verlicht worden door energiebesparing, uitbreiding van de LNG importcapaciteit in Nederland en door versnelling van de energietransitie. Gasunie werkt daarom bijvoorbeeld, in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid, aan de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk. Waterstof kan voor de komende twee ᠤrie jaar echter nog niet de vraag naar aardgas vervangen. Energiebesparing blijft van belang maar cijfers laten zien dat Nederlandse huishoudens en bedrijven dit door de hoge prijzen al fors doen.

Voor de korte termijn is het realiseren van aanvullende LNG importcapaciteit daarom de meest aangewezen aanpak om de prijzen op de gasmarkt te stabiliseren. De extra LNG die via Nederland binnenkomt vermindert de aanbodschaarste en zou op die manier kunnen bijdragen aan het verlagen van de gasprijzen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.