Ads Top

Duurzame energie opwekken langs Noord-Hollandse snelwegen

Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Het gaat om de A9, A5, A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2. Komend jaar onderzoeken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, 12 omliggende gemeenten* en Liander gezamenlijk welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat hebben de publieke partijen afgesproken in de intentieverklaring die zij hebben ondertekend.

Afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar geschiktheid van ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar voor het opwekken van energie. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond. De volgende stap is dat kansrijke locaties nader worden onderzocht, waarbij goede communicatie en participatie met omwonenden een grote rol gaan spelen.

Het onderzoek naar de locaties valt onder het programma Opwekken van Energie op Rijksvastgoed (OER). Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond. Met het OER-programma stelt de rijksoverheid haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.